علوم موشک مدل:ساخت موشک ابی،چتر دار پیشرفته!

1,884

در این ویدئو،به کمک لوازم ساده،یک مدل موشک ابی چند مرحله! چرت نجات دار پیشرفته! به همراه سکوی پرتاب! ساخته و معرفی میشود.(مکانیزم موشک مدل ابی، فشار هوا به همراه اب می باشد)(*ویدئوهای قدیمی تر موشک ابی کانال را ببینید توضیحات بیشتر در انجا نیز داده شده)

Sinaset
Sinaset 5.1 هزار دنبال کننده