وضعیت سیل در شهرستان آق قلا

1,208

وضعیت سیل در شهرستان آق قلا گلستان