ریاضی هفتم ، فصل سوم:جبر و معادله ، درس 1-2 : روش تعیین الگوهای عددی

722

در این فیلم ما به روش تعیین الگوهای عددی می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com/education/18446-riazi7film-amoozeshihaftom