دستگاه ایمنی ذاتی یا غیر اختصاصی

371
دانشبانک 34 دنبال‌ کننده
371 بازدید
اشتراک گذاری
ایمنی ذاتی ، موروثی بوده و مستقل از برخورد قبلی با آنتی ژن ها است و غالبا ً‌به فعالیت فاگوسیت ها و فاکتور های دفاعی غیر اختصاصی وابسته است بدن ما دو خط دفاعی مهم در برابر عوامل بیماری زا دارد. اولین خط(پوست، مخاط) مانع ورود جانداران بیماری زا به بدن می شود و دومی (گلبول های سفید) هنگاهی فعال می شود که عامل بیماری زا وارد بدن شده است.
دانشبانک 34 دنبال کننده
pixel