جِوونی که همش مِن فکر کاره - شعر محلی عبدو

5,713
شعر خوانی محمد تقی جمالی مظفری معروف به عبدو ؛ از بندر زیبای امام حسن (استان بوشهر)در مورد بیکاری جوونای بوشهری با توجه به اینکه بوشهر پایخت انرژیه و ... / کاری از تیم چاخته @chakhteh
چاخته 58 دنبال کننده
pixel