کارآفرینان | پیچ گوشتی سید رضا کار خودش رو کرد!

198

مستند "کارآفرینان" روایت زحمت ها و تلاش های کار آفرینان ایرانی در مسیر تولید و کمک به اقتصاد کشور می باشد. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4JX