فیلم آشپزی و نکات کاربردی برای تغذیه سالم (3)

499
499 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مجموعه ویدئو های آموزش آشپزی و نکات کاربردی برای تغدیه سالم. 3- داشتن یک رژیم غذایی متعادل و متنوع به چه معناست؟ نقش هرم غذایی در تغذیه کدام است؟ آیا میدانید برای داشتن یک رژیم غذایی سالم از هر گروه از مواد غدایی به چه میرانی باید مصرف کنید؟