صاحبه شنیدنی با امین القاسی زاده- نقش والدین در ایجاد باور های فرزندان قسمت سوم

58
58 بازدید
اشتراک گذاری
استاد امین القاسی زاده در مصاحبه لایو اینستاگرام صحبت های شنیدنی داشتند که در اینجا قسمت سوم آن آمده است. در مصاحبه دوستانه ما کیانا فرزند ایشان نیز به جمع ما آمدند و ویدیو دیدنی و شنیدنی تر شد
pixel