بخشودگی جریمه دیرکرد سود تسهیلات شرکت ها

965

شبکه یک- 4 بهمن 95- 21:00| در خبرها آمده بود که هیات دولت در مصوبه ای به بانک ها اجازه داده است جریمه دیرکرد سود تسهیلات شرکت ها را ببخشند. البته شرکت هایی که همه وام دریافتی و سودش را تا قبل از پیان سال جاری یعنی تا حدود دو ماه آینده تسویه کنند. بر اساس مصوبه هیات دولت بانک مرکزی باید دستورالعمل این بخشودگی را تهیه کند و در اختیار بانک ها قرار دهد. بانک های دولتی و خصوصی هم در نشست مشترکی اعلام ک

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده