سیخ گیری انواع کباب کوبیده با دستگاه کباب زن|کباب گیر|کباب سیخ گیر PS400H

850

دستگاه کباب زن|کباب گیر|کباب سیخ گیر اتوماتیک PS400H دارای انواع قالب هاست به همین دلیل می توان انواع کباب کوبیده را با آن سیخ گیری کرد. سایت: https://pooyasanatco.com اینستاگرام:https://www.instagram.com/pooyasanatco/