معرفی اعداد گویا ریاضی پایه هشتم

454
مدرسه هاشروع شد دیگه فعالیت ندارم

مدرسه هاشروع شد دیگه فعالیت ندارم

1 روز پیش
شما عالی درس میدی ازتون خیلی ممنونم
مدرسه هاشروع شد دیگه فعالیت ندارم

مدرسه هاشروع شد دیگه فعالیت ندارم

2 روز پیش
صداتون خیلی پایین اصلا نمیفهمم چی میگید