وقتیکه میای و میبینی صبحانه را خوردن و فقط کمی نان خالی برات جا گذاشتن

892
اينم مراسم بعد از صبحانه خوردن ما از آنجائیکه ملودی عاشق پنیر ‌و کره ونان و چایی هست و متاسفانه هیچکدام از اینها براش خوب نیست موقع صبحانه خوردن ما باید بره تو قفس و صبحانه خودش را بخوره و حالا كه اومده بير اينم مراسم بعد از صبحانه خوردن روز جمعه ما چون موقع صبحانه خوردن شيرجه زده تو پنير بنابراين نتونسته كنار ما صبحانه بخوره و به ناچار رقته تو قفس حالا كه اومده بيرون حمله كرده به باقيمانده نان صبحانه و بعد از خرابكاري واسه من زبون هم ميريزه 
ملودی و عسل 94 دنبال کننده
pixel