کتاب صوتی انسان 250 ساله- فصل اول قسمت پنجم تثبیت نظام

47

هدف از پخش دسترسی علاقمندان به سیره زندگی سیاسی امامان معصوم

آسمان آبی
آسمان آبی 12 دنبال کننده
سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست