اضافه کردن پرسنل بعنوان ارائه دهنده خدمات در پلتفرم پلنو

22
در این ویدیو، نحوه تعریف افراد، بعنوان پرسنل و ارائه دهنده خدمات در پلتفرم پلنو، شرح داده شده است. افراد بر اساس کد کاربری پلنو، قابل اضافه شدن بعنوان پرسنل مشترک پلنو هستند.
plano247 5 دنبال کننده
pixel