تحلیل تکنیکال سهم #کگل 2 مهر ۱۳۹8

2,908

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #کگل (گل گهر) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 822 دنبال کننده