آیا معتادها و کارتن خواب ها هم کرونا می گیرند؟!؟!

711
باورهای غلطی وجود داره که بین مصرف کنندگان مواد به ویژه مصرف کنندگان بیخانمان رایج شده که مصرف مواد باعث میشه به کرونا مبتلا نشوند.
pixel