قال رسول الله: علی اولی الناس بکم بعدی-حدیث سرپرستی و..

303

قال رسول الله: علی اولی الناس بکم بعدی -حدیث سرپرستی و امامت -تعیین خلیفه بلا فصل توسط پیامبر

امامت کلیپ
امامت کلیپ 13 دنبال کننده