در جستجوی الگوها؛ کار فیزیکدانان و دانشمندان پیچیدگی

580
در جشنواره روز فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، عباس کریمی درباره اینکه به طور کلی فیزیکدانان به دنبال چه هستند صحبت می کند. سپس به مثال هایی اشاره می کند که دانشمندان پیچیدگی به بررسی آن ها می پردازند. مخاطب این سخرانی غیرمتخصصان است.

maziyar.1999

2 سال پیش
ممنون بابت اشتراک گذاری
pixel