آموزش Arduino اینترنت اشیا مقدماتی 6 - آشنایی با Arduino IDE

138

در این قسمت از سری آموزش اینترنت اشیا مقدماتی به بررسی بخش های مختلف Arduino IDE می پردازیم تا برای کد نویسی آماده شویم . برای درک بهتر مطالب به وبسایت www.icc-aria.ir مراجعه نمایید.