ماجرای آخرین کتاب سلمان رشدی، آیات شیطانی

968

این مستند پرتره ای از "سلمان رشدی" است که حکم اعدام او توسط امام خمینی صادر شد. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4T9

1367nader7631

1367nader7631

1 سال پیش
کاشکی میتونستم من سر این مردک رو بزنم وباهاش فوتبال بازی کنم.تادرس عبرتی بشه واسه هرکسی که به دین ونظام وحاکمیت مطلق خداوند نظرسو یاتحقیر امیزی داره.