گفتگو با دو هوادار سرخابی و پیش بینی نتیجه دربی ۹۸

166

حال و هوای اطراف ورزشگاه آزادی

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.9 هزار دنبال کننده