قسمت دوم #خانه_دوست_کجاست؟ خانه نیما در بلاتکلیفی به سر می رود

231

این خانه، محل اختلاف سازمان میراث فرهنگی و ورثه ای که قصد دارند آنرا از ثبت میراث خارج کنند، است./ گزارشی از محبوبه محمدی و مریم آقایی، گزارشگران حوزه میراث فرهنگی گرا @GeraaMedia