پاسخ به دروغ عقیل هاشمی در مورد آیه تطهیر.قسمت 2

69
پاسخ به دروغ عقیل هاشمی یک روایت صحیح بیارید که امامان شیعه فرمود باشن ما جز ایه تطهیر هستیم قسمت۲
Maddah EBN Malek 13 دنبال کننده
pixel