دکلمه عاشقانه غمگین/سخت است/صداو تنطیم:خدیجه اعتصامی

871
سخت است که مدهوش نگاهی شده باشی/ صدا وتنظیم : خدیجه اعتصامی/شهریور ۱۳۹۸/ 09131881519
Kh_etesami60 3 دنبال کننده
pixel