داغترین‌ها: #الکامپ ببینید!

شرکت مشاوره مدیریت و برند جهان راهبرد بهاران،دکتر نادری

101

مشاوره در زمینه برند - تعیین نام ، پرسشنامه برند ، تحلیل بازار | طرح تجاری و توجیهی صنایع - از مرحله امکان سنجی تا دریافت وام برای صنایع خودروسازی ، قطعه سازی ، نفت و پتروشیمی ، صنایع سنگین | منابع انسانی ، مشاوره تعمیرات و نگهداری ، شرح وظایف پرسنل ، مشاوره ایزو | آموزش مهارتهای مدیریتی