فیلم کوتاه اتاق هشت

1,539

Room8: یک فیلم کوتاه فلسفی-سیاسی-عرفانی تمام عیار است که درونمایه ... . از اصلی ترین نمادها میتوان به عدد8،75 و انگشت معروف نقاشی میکل آنژ و... نام برد.