بررسی های اولیه در کودکان مبتلا به پر فشاری خون

34
می توان گفت بیماری های کلیوی می توانند باعث فشارخون بالا شوند و می توانند جزء ناهنجاری های مادرزادی حساب شوند به عنوان مثال نوزاد تک کلیه باشد و یا کلیه هایی نعل اسبی دارد تا بیماری های اکتسابی نوزاد مثل عفونت ادراری یا ورم کلیه و یا بیماری های روماتیسمی که همه می توانند بر روی کلیه اثر بگذارند و به دلیل اینکه کلیه به همراه قلب و عروق فاکتورهای مهمی درایجاد فشارخون طبیعی هستند زمانی که آسیب می بینند می توانند موجب بالا رفتن فشارخون شوند. در این وبینار، ما به تعریف، کیسهای جدید مرتبط، مانیتورینگ فشارخون، درمان و فشارخون اورژانسی می پردازیم. اساتید ارایه دهنده این وبینار چند ساعته به ترتیب عبارتند از: دکتر میترا بصیرت نیا --> بررسی های اولیه در کودکان مبتلا به پر فشاری خون --> از ساعت 9:30 الی 10:15
pixel