️ رقابت تنگانگ اکبر رفسنجانی و حسن روحانی تو بدبخت کردن مردم جای تقدیر واقعا!

2,142
️ رقابت تنگانگ اکبر رفسنجانی و حسن روحانی تو بدبخت کردن مردم جای تقدیر واقعا! مقایسه ی نرخ تورم در بین رئیس جمهورهای ایران رو حتما ببینید.
1 ماه پیش
#
pixel