قطعه تقدیمی گروه لیان بوشهر،محسن شریفیان به حسین ماهینی

7,310

قطعه ای زیبا از اجرای گروه لیان بوشهر، محسن شریفیان تقدیمی به حسین ماهینی بازیکن بوشهری پرسپولیس و تیم ملی