تکنیک صحیح تزریق انسولین

19,327
در این ویدئوی کوتاه نکاتی را در مورد تکنیک صحیح تزریق انسولین، زاویه ورود سوزن به پوست و اقدامات لازم برای اطمینان از تزریق کامل انسولین می آموزیم.
pixel