تست خطای فاز به زمین

2,492
مثلث زرد
مثلث زرد 1.1 هزاردنبال‌ کننده
مثلث زرد
مثلث زرد 1.1 هزار دنبال کننده