آموزش عضویت در اینوین و گروه های کاری

170

در این ویدوئو نحوه ی عضویت در شبکه اجتماعی تخصصی اینوین و همچنین عضویت در پنجره (گروه تخصصی) و پست گذاشتن در آن آموزش داده شده است.

اینُوین
اینُوین 5 دنبال کننده