خرس های محافظ جنگل - رییس بر می گردد

4,099

یک شکارچی به نام ویک Vick برای بدست آوردن پول به یک جنگل سبز و خرم رفته که حیوانات بزرگ و کوچک زیادی در آن زندگی می‌کنند. او هر روز به دنبال یکی از حیوانات کرده و سعی می‌کند آن را شکار کند

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 6.8 هزار دنبال کننده