نحوه عملکرد سایت گلاس

643
در این ویدئوی کوتاه، نحوه عملکرد سایت گلاس یا شیشه رویت در تشخیص حباب در مایع مبرد بصورت واضح برای شما نمایش داده شده است.
pixel