سهیل محمودی از محمدرضا رستمی می‎گوید

644

در حاشیه مراسم بزرگداشت رضا رستمی خبرنگار فقید حوزه فرهنگ، سهیل محمودی از و می‎گوید.

شبکه نظر
شبکه نظر 47 دنبال کننده