گجت هوشمند برای سنجش کیفیت هوای محیط

33
این گجت هوای داخل خانه و محیط های بسته را تحت نظر می‌گیرد و علاوه بر کیفیت هوا، می تواند میزان گاز رادون (Radon) موجود در هوا را نیز تشخیص دهد.
pixel