روایت خلق یک اثر هنری از گاراژ تا کافه / قهوه، هنر و سرسیلندر

570

از چند جوانی که ابتدای کوچه پشت مطبخ ایستاده بودند و عکاسی می‌کردند، آدرس «کافه رادیو» را پرسیدم. با دست چند متر جلوتر روبروی بیمارستان خورشید را نشانم دادند، تابلوی کوچک سیاه‌رنگی وسط پیاده‌رو آویزان و چراغش روشن بود. از پشت پنجره‌های بلند و بزرگ کافه داخل را نگاه کردم، شلوغ و پر بود. خانم و آقای جوانی کنار دیوار نشسته بودند. مطمئن شدم که کافه را درست آمده‌ام.

۳ ماه پیش
# هنر