ببینیم و بدانیم (38): عملکرد دیفرانسیل لغزش محدود

3,238

دیفرانسیل قطعه ای است در زیر خودرو بین دو چرخ جلو یا عقب که قدرت موتور را بین دو چرخ تقسیم می کند.بعضی ماشین ها دو دیفرانسیل هستند. وظیفه دیفرانسیل انقال دور عمودی به طرف افقی می باشد. در اتومبیل و یا دیگر وسائلی که دارای چرخ با نیروی محرکه هستند، دیفرانسیل ها قسمتی از وسائل انتقال نیروی محرکه هستند که سبب می شوند چرخها با سرعت های مختلف و با نیرویی مساوی بچرخند.

ایران مهندس
ایران مهندس 607 دنبال کننده