پیام رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به اعضای جدید خانواده بزرگ دانشگاه

252
پیام ویدئویی دکتر سید مهدی ابطحی به اعضای جدید خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی جدید 1399-1400
pixel