ثبت نام متقاضیان ویراستاری (طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی)

408

طرح ملی "الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی" با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و توسط سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (جهاد دانشگاهی) به عنوان نهاد واسط و توسعه ای برای 20.000 نفر در 9 استان کشور به صورت پایلوت در حال اجرا می باشد.

pixel