کرانچ پا دوچرخه

5,452

این حرکت به تکه شدن شکم کمک میکند و عضلات آن را درگیر میکند

کرفس
کرفس 58 دنبال کننده