گیش‌ماهی گونه‌نواری: Carangoides plagiotaenia

48

گیش‌ماهی گونه‌نواری(Carangoides plagiotaenia)، از گیش‌ماهیان جنوب ایران که در فهرست ماهیان ایران نیز قرار گرفته است. این ماهی شناگری سریع با توان بالای شکار ماهیان و سخت‌پوستان بستر است. ارزش صید تجاری به علت نداشتن تمرکز و تراکم، ندارد اما بصورت صید جانبی برداشت می‌شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Carangoides-plagiotaenia.html