چرا زمان فقط به جلو حرکت می‌کند؟

1,086
چرا زمان فقط به سمت آینده حرکت می‌کند و چرا گذشته، حال و آینده با یک‌دیگر تفاوت بنیادین دارند؟ کارلو روولی، استاد فیزیک نظری، تاریخ و فلسفه در دانشگاه‌های معتبر جهان در کتابی که با عنوان «گرانش کوانتومی» در سال ۲۰۰۴ منتشر کرد نشان داد هیچ یک از فرمول‌های مکانیک کوانتوم به مفهوم زمان اشاره‌ای ندارند. او در واقع نشان داد استفاده از متغیرهای زمان در نوسانات کوانتومی فضازمان کار مناسبی نیست. اما این برای ما یک پرسش جدید ایجاد می‌کند. اگر زمان در فرمول‌های فیزیک مسأله‌ی بنیادینی نیست، پس چگونه به گذشته، حال و آینده آن‌طور که ما حس می‌کنیم تعبیر می‌شود؟
کرونوس 290 دنبال کننده
pixel