ببینید: گفتگو با حمیدرضا قطبی کارگردان تحسین‌شده دوره ۳۲ درباره سینمای کودک

10
ببینید: گفت‌وگو با «حمیدرضا قطبی» کارگردان تحسین‌شده دوره ۳۲ درباره سینمای کودک و نوجوان و جشنواره ۳۴ | جشنواره فرصتی است برای به‌روز‌رسانی در شناخت نسل نو | سینمای کودک و نوجوان بخشی از آموزش و پرورش یک کشور است
pixel