closing a conversation

24

در این ویدیو خانم ربکا به شما آموزش میدهد که چگونه مکالمه خود را مودبانه تمام کنید. در این درس چند اصطلاح کاربردی در این خصوص نیز ارایه میشود. www.totalin.in

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده