معرفی بخش کاردرمانی بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)

49
بخش کاردرمانی بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع) خدمات خود را در دو بخش ذهنی-روانی و کاردرمانی جسمی-حرکتی به کودکان بستری در بخش‌ها و مراجعه‌کنندگان سرپایی ارائه می‌ دهد. تلفن تماس بیماران با واحد: ۲۳۰۴۶۶۸۸ -۰۲۱
pixel