هفته ملی کودک (1)

146

ویژه‌‌برنامه‌ هفته ملی کودک (قسمت اول) روز شنبه 13 مهر 1398 ساعت 15:30 تا 16 از شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پخش شد. برنامه‌های هفته ملی کودک در سال ۱۳۹۸ با شعار «آینده را باید ساخت» در تهران و سراسر کشور از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مختلف برگزار می‌شود.

pixel