درمان اعتياد و روان فرد معتاد

629

اعتیاد بحرانی است که این روزها بسیاری از خانواده ها با ان درگیر هستند. و آثار سوء جسمی و روانی غیر قابل بازگشتی برای فرد معتاد در پیش دارد. که ان رنج های جسمانی و از بین رفتن امید به زندگی و عزت نفس است. در ترک اعتیاد پزشکان از سه روش استفاده می کنند. یکی روش تدریجی است. در روش دوم پزشک به بیمار داروهایی را تجویز می کند که که علایم وابستگی روانی و جسمی بیمار معتاد را کاهش پیدا می دهد. روش سوم سم زدایی است که در بیمارستان انجام می شود

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel