مقایسه اجرام کیهانی

908
جواد 6 دنبال‌ کننده
908 بازدید
اشتراک گذاری
به ترتیب...... ماه ......عطارد........مریخ.......زهره.........زمین ....... نپتون ........ زحل........مشتری.....خورشید......ستارگان غول آسا
جواد 6 دنبال کننده
pixel