خوش احوالند مستان در هوای چشم مست تو

162

شعرخوانی طنز حافظ ایمانی در رویداد در حلقه رندان در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel